Zwolle, Sprank

Sprank vroeg om een vastgoedbeleidsplan dat een kader geeft voor de te nemen beslissingen rondom vastgoed en financieringen. Een kader dat aansluit op de positie en mogelijkheden die in de context van Sprank haalbaar zijn en een bijdrage leveren aan de realisatie van de droom die is aangeven in het meerjarenbeleidsplan.

Onderwerpen die aan de orde moesten komen waren::
Toekomstig gewenst vastgoed voor bereiken doelstellingen Sprank;
– Eigendom versus koop;
Omvang vastgoedtransformatie komende periode;
– Beoordelingskader vastgoedinvesteringen;
– Toekomstige verplichtingen vanuit vastgoed (geïndexeerde huurovereenkomsten, etc.);
Financieringsmogelijkheden (crowdfunding, obligaties, ..)
Positie cliënt – Sprank inzake wonen en huur?

Het opgestelde vastgoedbeleidsplan geeft antwoorden op bovenstaande vragen. Enerzijds omvat het een concrete samenvatting van de denklijnen en keuzes. Anderzijds omvat het een bijlage met een nadere uitwerking van deze denklijn. Een vastgoed-afwegingskader op één-A4’tje was een onderdeel van het resultaat.