The next step, was je erbij?

september 14, 2021 Jan Luursema

Op 13 september 2021 was de Zorgvastgoed dag 2021 van het IVDD. Was jij erbij? De zorg zit in een periode van sterke verandering. Verandering vanuit technologisch perspectief, energietransitie, circulaire economie, maar ook door thema’s als vereenzaming en gezond verblijfsklimaat. Daarbovenop zet de vergrijzing van de bevolking krachtig door en groeit het tekort aan zorgpersoneel. Bovendien wordt nu breed gedragen dat zorghuisvesting een belangrijke rol speelt bij het welbevinden, de gezondheid, van de zorgvrager. Hoe vertalen we vernieuwing in de zorg door naar het zorgvastgoed?  Of is er misschien helemaal geen zorgvastgoed meer en wordt alles  wonen? En wordt functie meging de nieuwe norm?

Na 1,5 jaar corona mochten we elkaar weer fysiek ontmoeten. Voor velen was het voor het eerst met corona een fysiek congres. Iedereen was daarmee in goede stemming om elkaar weer te ontmoeten! Was je erbij? We zijn benieuwd hoe het leven er in 2060 uitziet? Misschien lijkt dit nog heel ver weg. Maar de gebouwen die we nu realiseren staan er dan hopelijk nog! Ruim 30 jaar geleden werd in Rosmalen een Huis van Toekomst gebouwd. Inmiddels is dit dus een huis van vroeger? Wat verwacht jij van de toekomst? Wat zou dit kunnen betekenen voor (zorg)vastgoed? Ik mocht hierover als laatste een bijdrage aan het congres leveren.

In mijn bijdrage ben ik ingegaan op mijn verwachtingen van de toekomst. Belangrijke focus in mijn bedrage was betekenisvol leven. Ik ben van mening dat ieder mens van betekenis wil zijn. Welke omgeving is daarvoor nodig. Hofjes van betekenis? Duurzaam en vol technologisch innovatie. Met deze link ‘The next stap, Jan Luursema kun je mijn presentatie downloaden. Mogelijk geeft het jou inspiratie. Graag geef ik de suggestie om je huidige projecten te toetsen of ze een bijdrage leveren om mensen een betekenisvol leven te laten leven. Worden ontmoetingen voldoende gefaciliteerd? Zijn er voldoende mogelijkheden voor activiteiten van betekenis? Is het een duurzame ontwikkeling?

En wil je een plan eens laten toetsen. Bel of mail mij. Jan.Luursema@MaPaLaNa.nl