Zandstad, studiemiddag

Op donderdagmiddag 18 januari 2018 werd een studiemiddag met als titel ‘Anders wonen voor senioren’ georganiseerd voor bestuurders, beleidsmedewerkers, raadsleden en actieve senioren. Genodigde organisaties waren woningcorporaties, zorginstellingen, belangenorganisaties, gemeente en politiek. Deelnemers waren betrokken bij de gemeente Zaanstad, Wormerland en Oostzaan.
Het plenaire deel van het symposium omvatte een drietal inspirerende bijdragen van Jeroen Olthof (wethouder), Danielle Harkes (manager kenniscentrum KZWZ) en Bob de Wit (hoogleraar Nijenrode). Vervolgens zijn er een vijftal verschillende (keuze)workshops : burgerinitiatief – Austerlitz zorgt, Thuistechnologie, lopende lokale initiatieven, Respijtzorg en Samenwerken in de wijk.

De vraagstelling aan mij richtte zich op de workshop ‘Samenleven in de wijk’. De doelstelling van de workshop is inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor combinaties van functies/ activiteiten in een wijk. Aan mij, Jan Luursema is gevraagd om een verbinding te maken tussen wijkanalyse en de resultaten daarvan en deze te verbinden met ervaringen van elders.
In de uitwerking kwamen de volgende leerervaringen van mij aan de orde:
– Je kunt het niet alleen;
– Er is een gezamenlijke visie nodig;
– Hoe kan samenwerken betekenis geven aan het leven van de (wijk)bewoners;
– Welke combinatie van functies zijn mogelijk en geven meerwaarde;
We hebben de workshop afgesloten met de vraag: Wat kan de deelnemer aan de workshop morgen doen? Is er een wens tot verder samenwerken?

 

 

Projectuitvoering, januari 2018