Wat doe ik?

MaPaLaNa verzorgt advies, interim management, training en consultancy. Een hele ruime definitie waarbij de kern is dat Jan Luursema zijn kennis en talent gebruikt. Inspireren en verbinden is de praktische uitwerking daarvan. Mijn thema’s zijn: de toekomst, strategie en samenwerking en de daaraan verbonden ontwikkeling van mensen van (zorg)organisaties. Kortom ‘Ondernemen met en voor mensen in het maatschappelijk segment’. Ik heb daar ideeën over, en werk deze graag met anderen uit in plannen en strategieën.

Ik heb verstand van zorgvastgoed. Ook heb ik ideeën hoe de samenleving en zorgwereld er in 2030 uit kan zien en geef graag inspiratie over uw kansen hierin! Ik heb veel ervaring met en ook verstand van bekostiging van (zorg)vastgoed en bedrijfseconomie. Velen zien mij als autoriteit op dit terrein. Er worden zowel opdrachten als opleidingen verzorgd. Ook persoonlijke coaching is een mogelijkheid.

Ethiopie uitzocht 1200 x 600

Ik heb jaren ervaring als leidinggevende van professionals. Mensen inspireren en een stap verder brengen in hun persoonlijke ontwikkeling is een hele mooie uitdaging. Ik werk resultaatgericht en kies voor een heldere communicatie en het bespreekbaar maken van gedrag. Een recente DISC test typeerde mij als volgt: “Je bent sociaal ingesteld. Je hebt een intrinsieke motivatie om mensen van heel verschillende achtergronden te leren kennen en om deze relaties goed te onderhouden. Je hebt een natuurlijk enthousiasme voor allerlei ideeën en ontwikkelingen, zowel voor die van jezelf als van anderen. Mensen vinden je sociaal, overtuigend en optimistisch.” Dit talent wordt in MaPaLaNa gebruikt om opdrachtgevers van dienst te zijn.

“Mensen inspireren, motiveren en uitdagen om meer uit zichzelf te halen. Daar ben ik goed in. En van zorgvastgoed weet ik ondertussen veel af!”

Nevenfuncties:

2021 – heden, Mill Hill missionares, lid congregatieraad

De congregatieraad is een adviesorgaan van het bestuur van de Regio Nederland van Mill Hill. Zij adviseert directie en locatiemanagement en vervult een klankbord rol.

2019 – heden, Stichting De Loohof, bestuurslid

De Loohof is een complex van 48 seniorenwoningen in Zetten, gemeente Overbetuwe. De Stichting is in 1969 opgericht door de verschillende PC kerkgemeenschappen in Zetten en nabije omgeving met als doel, huisvesting voor senioren te realiseren. De woningen van de Loohof worden door de Stichting beheerd en verhuurd aan huurders van alle gezindten die binnen de doelgroep passen.

2019 – heden, Stichting tot Beheer van het Vermogen der Oud Burgeren (BVOB), provisor

Het Oud Burgeren Gasthuis (OBG) is reeds 423 jaar onlosmakelijk verbonden met de stad Nijmegen. Vanuit een eeuwenlange traditie biedt het OBG verzorging en verpleging aan huis, welzijnsactiviteiten, woonondersteuning en kleinschalig wonen voor dementerenden. De stichting tot beheer van het vermogen der Oud Burgeren beheert het, eveneens eeuwenoude, vermogen van het OBG.

2018 – heden, Stichting Vastgoedmeesters, penningmeester

De vastgoedmeesters is een netwerkorganisatie van freelancers in de vastgoedbranche. Professionals met ruime ervaring die worden ingeschakeld voor een breed scala aan vastgoedvraagstukken. Onze doelstellingen hebben betrekking op de aspecten: Sociaal – Kennis – Commercie.

2016 – heden, Tot Heil des Volks, Lid Raad van Toezicht

Tot Heil des Volks is een christelijke hulpverleningsorganisatie die werkt vanuit het hart van Amsterdam. Op plaatsen waar anderen niet komen, zoeken medewerkers en vrijwilligers van Tot Heil des Volks de mensen op om hen bekend te maken met de liefde van Christus.

2015 – heden, Promentis, Voorzitter Raad van Toezicht

Promentis biedt hulp bij psychische klachten waarbij verslaving en/of eetproblemen op de voorgrond spelen. Bij Promentis willen ze je leren kennen. Als persoon, met zijn/haar wensen en omgeving. Ze kijken verder dan een diagnose.  Promentis gelooft dat dit een voorwaarde is voor het slagen van een behandeling. Promentis staat daarnaast voor verbintenis. Verbinding met anderen is een groot onderdeel van de behandeling. 

2012 – heden, NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging), lid landelijke bestuur

De NPV is er voor vragen over gezondheid en ziekte. Mensen kunnen er terecht voor een luisterend oor en persoonlijk advies. De NPV komt bij beleidsmakers en in de media op  voor de zorg voor het leven en werkt vanuit Bijbelse waarden en normen. Ons uitgangspunt is dat ieder mensenleven bescherming verdient, ongeacht de levensfase of kwaliteit van leven.

2000- heden, ChristenUnie, voorzitter kiesvereniging Overbetuwe

De kiesvereniging ChristenUnie Overbetuwe is actief sinds 2000 en de voorzetting van de kiesverenigingen van RPF en GPV. De lokale kiesverenigingen vormen samen de landelijke ChristenUnie. Als voorzitter geef ik leiding aan de kiesvereniging.