Hart van Vathorst

Naast het winkelcentrum Vathorst in Amersfoort ligt een aantrekkelijke kavel. Op deze kavel, met een brede bestemming, van ca. 4.050 m2 is een plan gemaakt voor het project ‘Buitengewoon Zorgzaam’. Het project omvat een kerkgebouw (GKv-Vathorst), kinderdagverblijf (Bzzzonder), restaurant, kantoor- / vergaderruimten, zorgwoningen (Accolade Zorggroep en Sprank) en aanverwante functies.

Buitengewoon Zorgzaam heeft als doel door de samenwerking synergievoordelen te realiseren: het delen van ruimten, personeel en diverse voorzieningen en diensten. Het project moet een open karakter met interactie met (de inwoners van) de wijk en heeft een multifunctioneel ontwerp. Ontmoetingen tussen de gebruikers en de inwoners van Vathorst worden een bindende functie.

We ontmoeten elkaar binnen “Buitengewoon Zorgzaam”: bewoners, gemeenteleden, medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers, kinderen, ouders, bezoekers en mensen uit de wijk. “Buitengewoon Zorgzaam” biedt een veilige omgeving voor die ontmoeting. Hier kun je jezelf zijn. De ontmoeting verrijkt je leven, zowel in geven als ontvangen, in ervaren als beleven. Mensen uit de wijk komen graag naar “Buitengewoon Zorgzaam”. Om: te eten of te drinken, ….te praten of stil te zijn,…..te bezoeken of te helpen, ….te werken of te spelen,……te bidden of te luisteren,….te leren of te ontspannen. Kijk ook eens naar de presentatie

BuitengewoonZorgzaam 1Vanuit mijn positie bij het projectbureau van Accolade Zorggroep heb gewerkt aan de ontwikkeling van het project. In de 2e helft van 2012 is het programma van eisen samengesteld en op basis daarvan een schetsontwerp uitgewerkt. Vervolgens is in 2013 – 2014 het ontwerp uitgewerkt en vergunning aangevraagd. Als financierder is woningcorporatie De Alliantie ingestapt. In december 2013 zijn de definitieve contracten getekend en was mijn bijdrage gereed. Na een periode van bouwvoorbereiding is in de 2e helft van 2014 de bouw gestart. Begin 2016 is het project ingebruik genomen.

In 2016 is het project feestelijk geopend en ingebruik genomen. Op http://www.hartvanvathorst.nl/ tref je actuele gebruiksinformatie aan. Heb je belangstelling voor een excursie en/of toelichting op het project dan kun je met mij contact opnemen via email.

.