Verandering financieringslandschap

april 15, 2014 admin

Het financieringslandschap is sinds de kredietcrisis begon in 2008 drastisch veranderd en het verandert nog steeds. Waar tot die tijd voor de zorg banken eenvoudig voor 100% in kredietverlening konden voorzien, worden daar nu grenzen aan gesteld. Grenzen die nog steeds verder worden aangescherpt onder druk van Basel III (afspraken tussen banken wereldwijd), vanwege Europese afspraken over de bankenunie met noodfonds en vanwege nationale discussies over noodzakelijk aan te houden reserves. Wellicht dat niet alle zorgondernemers hier last van hebben – dat is mede afhankelijk van de kredietbehoefte, de eigen reserves en de mogelijkheden tot borging bij het WfZ. Niettemin merken andere (zorg)ondernemers nadrukkelijk dat banken grenzen stellen in de kredietverlening. De grenzen bij banken betreffen overigens niet alleen (vastgoed)investeringen, het gaat eveneens om de financiering van werkkapitaal.

Anders financieren naast bancair
Deze beperkingen vanuit de bancaire wereld maken het noodzakelijk om ook andere financieringsbronnen aan te boren. Hier is momenteel een nieuwe markt in ontwikkeling; fondsen, kredietunies, het zelf uitgeven van obligaties en crowdfunding zijn vormen die momenteel in toenemende mate belangstelling ontvangen.
Op 15 april 2014 was er een informatie bijeenkomst over de wijzigingen in dit financieringslandschap, de wijze waarop – op alternatieve wijze – aan een aanvullende financiering kunt komen naast bancaire financiering. En hoe in control te blijven over korte en lange termijn financieringsbehoefte.
Deze ledenbijeenkomst vormde een eerste stap.

Door Actiz is in samenwerking met Ilfa een publicatie ‘Anders financieren in de zorg’ gepresenteerd. Een roadmap voor andere bronnen van financiering in de zorg. Een zeer belangrijk aspect voor de haalbaarheid van vele projecten. Meer info? Bel of mail naar Jan Luursema (0653 178681 of jan.luursema@mapalana.nl)