Samenwerking Buitengewoon Zorgzaam

december 10, 2013 admin

Op 10 december vond de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomsten van Buitengewoon Zorgzaam plaats. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op de toekomstige bouwlocatie tekenden alle partijen de overeenkomst. Daarna werd er met alle partijen en toekomstige gebruikers een puzzel gemaakt om het samenzijn en het samendoen te onderstrepen. Er werd afgesloten met een borrel met een winters tintje.

Twee zorginstellingen, een kerk en een kindercentrum onder één dak, dat is Buitengewoon Zorgzaam. In plaats van diverse losse ontwikkelingen één gezamenlijke ontwikkeling. Gevolg hiervan is een sociaal, ruimtelijk en financieel voordeel doordat er gebruik gemaakt wordt van elkaars personele capaciteiten en elkaars facilitaire capaciteiten. Daarnaast spelen samenwerking, leren van elkaar en versterking een belangrijke rol.
Een mooi initiatief waar Jan Luursema vanuit zijn positie bij Accolade Zorggroep een bijdrage aan geleverd heeft. In een periode van bijna 2 jaar zijn in 2012/2013 partijen verder bij elkaar gebracht, een programma van eisen uitgewerkt en is een VO opgesteld. Het concept is verder doordacht en uitgewerkt. En bij de Alliantie is ruimte gevonden voor het concept én de financiering. Met het tekenen van de overeenkomst staat de mijlpaal en is het een kwestie van verder voorbereiden en uitwerken. Een hiervoor samengesteld bouwteam gaat dit verzorgen.