Opdracht NZa

januari 13, 2012 admin

De NZa heeft aan MaPaLaNa gevraagd om een nader onderzoek naar een aantal specifiek aangedragen instellings casussen inzake de bekosting van zorgvastgoed. De NZa wil daarmee beter inzicht hebben in de gevolgen van diverse nieuwe beleidsregels en de introductie van het nieuwe bekostigingsstelsel met NHC’s .  Voor MaPaLaNa is het een mooie opdracht.