Fraters van Utrecht ontzorgt

augustus 31, 2020 Jan Luursema No comments exist

De fraters van Utrecht werden steeds ouder en geringer in aantal. Inmiddels is de gemiddelde leeftijd 85 jaar en het aantal teruggelopen tot minder dan 25 personen. Dit aantal zal de komende jaren verder afnemen en uiteindelijk wordt naar verwachting de aanwezigheid in Nederland (De Bilt) beëindigd. Er is een keuze gemaakt om zo lang mogelijk in een eigen gemeenschap te wonen en inmiddels zijn er ook enkele niet-frater als bewoners toegevoegd.

De fraters willen (nog) verder ontzorgd worden en mogelijk het gebouw verkopen en deels terug huren en/of een (tijdelijke) gebruiksrecht verwerven. Hiermee ontstaat een afbouwscenario voor de komende jaren dat aansluit bij het aantal bewoners en de ruimtebehoefte. Er is aan Jan Luursema gevraagd om ondersteuning om het benodigde inzicht te verwerven en de volgende stap in het proces te kunnen zetten. Er is voor een pragmatische aanpak gekozen en inmiddels zijn belangrijke stappen gezet.

Een zeer belangrijk moment in het proces was de recente ondertekening van intentieverklaring omtrent de verkoop van het onroerend goed. Het is een zeer belangrijk document waarmee de Fraters van Utrecht en/of de koper (Lenferink groep) niet zomaar ineens zeggen dat ze niet meer verder willen. De besprekingen en de uitwerking gaan nu verder en de verwachting is dat in 2021 de fraters van Utrecht helemaal ontzorgd worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *