Ethiopië

januari 17, 2012 admin

Het is zover! MaPaLaNa gaat aan de slag met haar eerste buitenlandse opdracht. Komende donderdag ga voor de eerste keer naar Ethiopië. Het wordt een trip van 2 weken en is mijn eerste bezoek aan Afrika. Het doel van mijn bezoek is de support van een lokale maatschappelijke instelling, Mary Joy. Het is een instelling die tal van activiteiten ontplooit op het terrein van preventieve gezondheidszorg, ontwikkelingsplannen maakt, zorgaanbod, etc. Samen met een lokale consultant ga ik een bijdrage leveren aan de actualisatie van het meerjarenplan. Het huidige plan is namelijk afgelopen. We doen dit samen met de mensen van de instelling en lokale stakeholders. De komende weken richten we ons op de evaluatie van de afgelopen periode. Zijn de voorgenomen doelen gehaald? Zijn andere doelen toegevoegd? Is het meetbaar? Met als doel lessen te leren uit het verleden. In maart hoop ik opnieuw naar Ethiopië te gaan en de bijdrage te leveren aan het nieuwe plan. Met als belangrijkste aandachtspunt de juiste focus te kiezen. Ik ben reuze benieuwd hoe het gaat lopen. En je begrijpt vast dat ik er veel zin in heb. De Nederlandse partners in dit project zijn Moving Managment Foundation en Cordaid. Deze organisaties supporten Mary Joy op verschillende terreinen.

Zie voor een impressie van deze reis mijn dagboek. Dagboek Ethiopie jan-feb 2012