Duurzaam, meer met minder

februari 15, 2012 admin

Na een lang voorbereidingstraject is de Normatieve HuisvestingsComponent (NHC) per 1 januari 2012 ingevoerd. Met een overgangsperiode van enkele jaren zijn zorginstellingen nu geheel verantwoordelijk voor alle huisvestingslasten. De NHC biedt mooie kansen: alle vergoedingen voor vastgoedinvesteringen en de exploitatie zijn niet geoormerkt en worden normatief op basis van de zorgproductie vergoed. Optimalisatie van de uitgaven voor het vastgoed zijn nu mogelijk en noodzakelijk!

Dit was aanleiding om een workshop te organiseren voor zorginstellingen in de care-sector, waarbij werd ingegaan op de verschillende mogelijkheden om de uitgaven voor uw vastgoed te minimaliseren zonder kwaliteit in te leveren. De workshop ging enerzijds in op de werking van het bekostigingssysteem. Wat houden de veranderingen in? En wat betekent dit voor uw vastgoedbeheer? Anderzijds ging de workshop in op de manieren waarop besparingen op onderhouds- en energiekosten mogelijk zijn. Ofwel: hoe krijgt u duurzaam ‘meer voor minder’ op de exploitatie van uw vastgoed? De invulling van de workshop is op 15 februari verzorgd door Martin Weerdenburg en Sandra van de Weerdt van WHC in samenwerking met Jan Luursema, Management Consultant en oprichter van MaPaLaNa. Met de deelnemers is doorgesproken over de gevolgen en zijn ervaringen uitgewisseld. De deelnemers vonden de bijeenkomst nuttig en aangenaam en zijn tevreden huiswaarts gegaan.