BuitengewoonZorgzaam, een stap verder

juli 2, 2012 admin
De afgelopen weken ben ik hard aan het werk geweest om het project Buitengewoon Zorgzaam (Amersfoort-Vathorst)een nieuwe impuls te geven. In samenwerking met de bij dit project betrokken partijen is gezocht naar een sterke ontwikkelaar. Een ontwikkelaar die een succesvolle implus aan de voorbereiding van het project geeft. Uiteraard in goed overleg met alle belanghebbenden.
 
Met de komst van Lithos uit Amersfoort is deze gevonden. We hebben gewerkt aan een plan van aanpak dat als doel heeft de eliminatie van resterende ontduidelijkheden met als einddoel een definitief besluit van alle partijen over het project. We hebben besloten de besluitvormingsfase in twee fase te knippen het SO en VO-. En dit jaar moet er nog veel gebeuren.
Op 5 juli hebben de bestuurders de intentieverklaring getekent op basis waarvan het plan van aanpak wordt uitgevoerd. We hebben dus afspraken gemaakt over hoe we de voorbereiding verder gaan doen. Wie doet wat, wanneer en hoe. Hoe verdelen we risico, hoe lossen we knelpunten op. In praktische zin betekent dit dat we nu een stap verder kunnen en het ontwerp verder uitwerken. Direct na de vakantie gaan we verder met het ontwerp (SO) en gaan we verder met het opstellen van (huur)contracten. Zodra beide gereed zijn gaan worden defintieve besluiten genomen! Oftewel direct na de vakantie volle vaart voortwaarts. Een mooi moment zo vlak voor de vakanties.