Terheijden, SOVAK

SOVAK biedt individuele op maat gesneden diensten aan, aan mensen met een verstandelijke handicap. Ongeveer 1000 medewerkers en 430 vrijwilligers zetten zich dagelijks in om de beste ondersteuning te bieden aan de 650 cliënten van SOVAK (480 wonend en 170 extra-muraal). “Professionele zorg vanuit het hart” is de titel van het huidige strategisch beleidsplan van SOVAK. De titel geeft weer waar het bij SOVAK om draait. Professionaliteit is van groot belang als het gaat om de ondersteuning aan de cliënten. Het is professionaliteit die gepaard gaat met een grote betrokkenheid van de medewerkers. Het is de uitdaging van SOVAK die professionaliteit te verhogen met behoud van de enorme betrokkenheid die er al is. De raad van bestuur schreef in het strategische plan dat het voor de medewerkers een inspirerende leidraad en een motiverende uitdaging dient te zijn. SOVAK is momenteel volop in beweging en er worden regelmatig (nieuwe) initiatieven ondernomen. In toenemende mate is de behoefte ontstaat aan heldere beleidsuitgangspunten en richtinggevend beleid. Hiervoor is een integraal bedrijfsplan nodig.

Sovak, Koningsveld

Een bedrijfsplan waarin staat wat SOVAK de komende jaren wil bereiken en hoe dit gerealiseerd kan worden. Het plan moet richting geven aan de ontwikkelingen voor de komende jaren en zicht geven op de risico’s. Het moet een gezamenlijke visie zijn waarin keuzes zijn gemaakt. Het omvat daarmee een visie op zorg en een visie op bedrijfsvoering. Het omvat keuzes die gemaakt worden in positieve zin (wel doen) en negatieve zin (niet doen). Met dit bedrijfsplan wordt een heldere gezamenlijke focus ontwikkeld zodat (uitwerkings)beslissingen op basis van dit gezamenlijke beleid genomen worden.
Jan Luursema is gevraagd om SOVAK hiervoor te adviseren. Zij zoeken externe begeleiding om het proces te stroomlijnen, te begeleiden en waar nodig expert advies te geven. Ze vragen dat Jan de kritische vragen stelt en dat andere perspectieven, alternatieve scenario’s en dilemma’s ook aan de orde komen.