Schiedam, Hospitality Visie (SSL)

Syntrus Achmea, Blauwhoed, Inbo en Beyond Now werken samen aan het project Senior Smart Living – een woonconcept voor actieve 55-plussers, gestoeld op de kernwaarden verbinden, genieten, ontplooien…leven! Het concept wordt  als eerste gerealiseerd in het plan ParkEntree te Schiedam, waar Syntrus Achmea voornemens is woningen af te nemen. De missie achter ParkEntree is het creëren van een leefomgeving waar bewoners gelukkig wonen, langer gezond zijn en het maximale uit hun leven halen, door hen optimaal te faciliteren in hun leefstijl. Deze unieke combinatie van wonen en beleven vloeit terug in waardering, betere financiële resultaten en ambassadeurschap. Want…zo willen bewoners wel 150 worden!

Om de belevingswaarde van het concept en daarmee de vastgoedwaarde, het rendement en de marketingwaarde van ParkEntree ook in de toekomst hoog te houden, is het nadrukkelijk van belang om het concept te bewaken. Samen met  Beyond Now hebben we een hospitalityvisie met bedrijfsplan uitgewerkt om bovengenoemde aspecten waar te maken. Bewoners van ParkEntree huren en kopen niet alleen een woning; ze huren of kopen een leefstijl. Dat betekent dat de woonbeleving, ofwel de organisatorische uitwerking van het concept, even goed als het vastgoed onderdeel is van het woonproduct. Parallel aan de vastgoedontwikkeling en vóór start verkoop en verhuur was de hospitalitykant goed in beeld.

Inmiddels is de verkoop gestart en het project wordt in 2018 / 2019 gerealiseerd. Zie voor meer informatie de website van ParkEntree en BeyondNow, de partner waarmee ik dit project in samenwerking heb uitgevoerd.