Rotterdam, Rijndam

Rijndam is specialist in complexe revalidatievraagstukken. Rijndam doet dat centraal als het nodig is en dichtbij huis als het mogelijk is. Rijndam volgt de ontwikkelingen op de voet en doet onderzoek. Daarmee heeft zij een kweekvijver voor talent. Rijndam gelooft dat de balans tussen opleiden, onderzoeken en behandelen tot de beste zorg voor onze patiënten leidt.
Op basis van een programma van eisen is door Architectenbureau Mecanoo een bouwplan voor de huidige hoofdlocatie gemaakt. Het plan omvat vernieuwbouw en een uitbreiding. De toename van het FNO ten opzichte van het huidige ruimtegebruik wordt vooral veroorzaakt door:
• De introductie van 1-persoonskamers;
• Een toename van de capaciteit met 20 bedden;
• Eigen sanitaire unit per kamer;
• Centrale hal en restaurant;
• Uitbreiding orthopedietechniek.
Rijndam heeft alle uitgaven in het kader van de bouwactiviteiten laten ramen. Om de gevolgen voor de exploitatie te analyseren, is een business case opgesteld. Deze is door EY verder uitgewerkt.

Als gevolg van voortschrijdende inzichten klopt de oorspronkelijke businesscase niet meer. Het betreft de beschikbaarheid en kosten van tijdelijke huisvesting, de aanbestedings-resultaten en diverse andere aanvullende inzichten. De vraag die aan mij gesteld werd is welke scenario’s nu denkbaar en verstandig zijn.
RIjndam zocht een onafhankelijke gesprekspartner die ondersteunt en inspireert om dit vraagstuk te bespreken. Ik was de persoon die vanaf enige afstand de juiste vragen kon stellen, suggesties en aanbeveling deed en daarmee ervoor zorgde dat bestuur en management niet in een tunnel komen.
Ze kregen dus inspiratie en verbinding!

 

 

 

 

Projectuitvoering zomer 2018