Zorgvastgoed: zorg of zegen?

maart 10, 2017 Jan Luursema

De laatste jaren is er veel te doen over zorgvastgoed. Vastgoed in eigendom of outsourcen? Wat te doen met gebouwen die niet meer geschikt zijn voor hun functie? En wat betekent het scheiden van wonen en zorg? Over die vragen organiseerde Stevens Van Dijck samen met OCS maatschappelijk vastgoed een ronde-tafel-discussie. Zij hebben onze drie stellingen voorgelegd aan de experts uit de branche. Jan Luursema was één van deze experts.

In een inspirerende dialoog zijn de stellingen besproken. En bleek dat de vraag vanuit verschillende kanten ook verschillend beantwoord werd. En ondertussen kwamen inspiratiepunten langs. Onderstaand een kleine opsomming:

  • Ontwikkel nieuwe concepten nooit vanuit de zorg. Omdat je dan een concept krijgt dat gefundeerd is op de belemmeringen van de bestaande concepten.
  • Investeer vooral in toekomstwaarde. Energiezuinigheid, flexibiliteit en anderszins verlaging van exploitatielasten.
  • Laat zorg en vastgoed meer in elkaars domein kijken. Beide domeinen hebben kennis (niet vrijblijvend) nodig van elkaars domein om succesvol te functioneren. Wees kritisch maar respecteer de deskundigheid van het andere domein.
  • Zorgwoningen die later ‘gewone woningen’ worden zijn gemeengoed. Maar waarom denken corporaties ook niet andersom?
  • Zorg is afgeleid van zorgen. Het is geen product.
  • Laten ook wij voorkomen dat we in een groef blijven hangen. Denk nu vast na over de wereld van morgen. En betrek daar jongeren bij.

Een verslag van het rondteafel gesprek kun je downloaden: Zorgvastgoed, zorg of zegen