Zorgboerderij voor ouderen?

november 1, 2017 Jan Luursema

Op 19 oktober is Bram de Boer gepromoveerd op een studie naar zorgboederijen voor dementerende ouderen. De titel van zijn dissertatie is ‘“Living at a green care farm: an innovative alternative for regular care in nursing homes for people with dementia”.

Kort samengevat is zijn promotie resultaten: Wonen op de zorgboerderij is een innovatief alternatief voor reguliere zorg in verpleeghuizen voor mensen met dementie.

Zijn onderzoek laat zien dat zorgboerderijen die 24-uurs verpleeghuiszorg bieden voor mensen met dementie een waardevolle aanvulling zijn op het bestaande spectrum van verpleeghuizen. Ruim 16.000 observaties zijn verricht in verschillende typen verpleeghuizen (zorgboerderijen, kleinschalige woningen, reguliere afdelingen). Deze observaties lieten zien dat bewoners van zorgboerderijen actiever zijn, meer sociaal contact hebben, en vaker buiten komen in vergelijking tot reguliere verpleeghuizen. Deze factoren beïnvloeden kwaliteit van leven. De gemeten kwaliteit van zorg is vergelijkbaar. Mantelzorgers van bewoners in zorgboerderijen waren positiever over de fysieke omgeving en sfeer, mogelijkheden voor activiteiten, en ervaren zorg als persoonsgerichter dan in andere typen verpleeghuizen.

De resultaten van het onderzoek heb ik gebruikt voor een haalbaarheidstudie naar een zorgboerderij of Erve ’t Hengelman in De Lutte. Een project die ik in opdracht van de Zorggroep Manna en Zorgfederatie Oldenzaal verzorg.

In een facsheet de belangrijkste resultaten van het onderzoek: Factsheet zorgboerderijen als innovatieve zorgomgeving