Talis, kennis vermeerdering integrale (zorg)exploitatie

september 16, 2015 Jan Luursema No comments exist

 

La Verna, LuciVer

Talis is een woningcorporatie die zo'n 14.000 woningen heeft in de regio Nijmegen en Wijchen. Zij zorgen voor passende, betaalbare en toekomstbestendige woningen in goed functionerende wijken, in combinatie met een goede zorg. Talis neemt als huisvester haar verantwoordelijkheid in het netwerk van wonen, welzijn en zorg. Daarbij is haar inspanning gericht op het creëren van duurzame en vitale leefgemeenschappen. Zij bieden een steun in de rug door middel van passende en betaalbare huisvesting aan klanten die niet zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen voorzien.

Talis werkt als huisvester samen met diverse (ouderen) zorgorganisaties. Op dit moment zijn er diverse plannen gemaakt voor renovatie en/of nieuwbouw. De ontwikkeling van deze plannen stageert. De verschillende doorgerekende vastgoedbusinesscases leiden nog niet tot het beoogde overeenstemming. Talis heeft nauwelijks (of geen) deskundigheid ten aanzien van de zorgexploitatie en is niet instaat om in de samenwerking met de zorgorganisatie vanuit het totaal een volledig beeld te krijgen en een bijdrage te leveren om te komen tot oplossingen. 
Talis wil over voldoende deskundigheid beschikken om een standpunt ten aanzien van de integrale (zorg) exploitatie in te nemen. Om te bezien welke ruimte er is in de integrale exploitatie en standpunten in te nemen in het maatschappelijk veld ten aanzien van haar bijdrage als volkshuisvester. Aan Jan Luursema van MaPaLaNa is gevraagd om met zijn kennis daaraan een bijdrage te leveren. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *