Assen, ArendState

september 1, 2015 admin

Op 28 augustus 2015 is de koopovereenkomst grond Hommeslocatie getekend doorAccolade Zorggroep en de projectontwikkelaar. Dit is het officiële startpunt voor de vervangende nieuwbouw van Arendshorst richting start bouw! Accolade Zorggroep gaat een nieuw woonzorgcomplex bouwen in het centrum van Assen. De Arendstate moet vanaf de zomer van 2017 het huidige verzorgingshuis de Arendshorst vervangen.

Nieuwbouw Arendstate

De vijftig jaar oude Arendshorst voldoet niet meer aan de huidige eisen die gelden in de zorg. Bewoners van het nieuwe pand moeten hun kamer huren, maar krijgen de benodigde thuiszorg van de christelijke zorgaanbieder. In het gebouw komen 74 huurappartementen en een verpleegafdeling met 27 kamers, voor ouderen met bijvoorbeeld vergevorderde dementie. Deze laatste groep krijgt zowel de woning als de zorg vergoed. Door de ligging in het centrum kunnen ouderen langer zelf of met hulp naar winkels toe.

De Arendshorst biedt momenteel plaats aan 132 ouderen uit Noord-Nederland en zit vol. Accolade Zorggroep wil op termijn meer mensen uit de regio zorg kunnen bieden. Dat kan bij mensen thuis of in nieuw te openen locaties of door onder te huren bij andere zorginstellingen. ‘We hebben nogal wat cliënten uit Groningen. Voor hen is Assen toch ver weg. Dat is diametraal anders dan de gedachte achter de bouw van de Arendshorst, een halve eeuw geleden’, zegt regiomanager Pleun Eikelboom. In Arendstate komt ook ruimte voor gezamenlijke activiteiten. Die worden niet meer volledig door de zorgaanbieder georganiseerd. ‘Vroeger regisseerden wij het leven van de bewoners, nu vragen we meer van de bewoners zelf en hun mantelzorgers.’

Voor dit project Arendstate heb ik in opdracht van Accolade Zorggroep de kiem gelegd. In 2012/13 heb ik een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het programma van eisen. Vervolgens heeft mijn zoektocht langs verschillende partijen deze aantrekkelijk centrum locatie opgeleverd. Samen met NWA architecten is een structuurontwerp uitgewerkt en dat vormde de basis voor het huidige plan. Leuk dat het nu helemaal rond is gekomen.