Nieuw-Lekkerkerk, Leckstaete

In Nieuw-Lekkerland hebben diverse ondernemers met affiniteit voor de zorg de handen ineen geslagen. De Stichting Duurzame Zorg heeft samen met BSH Holding en Architektenburo Bikker onderzoek gedaan naar het herbestemmen van het rijksmonument aan de Lekdijk 354 te Nieuw-Lekkerland. Na de publicatie van een nieuwsbericht over dit plan in ‘Het Kontakt’ hebben zich meerdere belangstellende gemeld.

LeckstaeteHet plan omvat een woonvoorziening voor zelfstandig wonende senioren ( 8 appartementen) – met mogelijkheid tot (thuis)zorg, 6 a 7 appartementen voor langdurig zieken/echtparen die intensieve zorg nodig hebben en in het achterliggende pand een (begeleide) woonvorm met 8 a 10 suites voor mensen met een beperking.

Aan mij is gevraagd om een Second opinion op dit plan te verzorgen. Om daarmee een scherp inzicht te krijgen in de kansen en risico en vooral de zorgaspecten te onderzoeken.

Ik heb de volgende aanpak gedaan:
– Kort locatie bezoek en in overleg verdiepen en verduidelijken van de casus
– Opstellen quick-scan en uitwerking in concept powerpoint-rapportage.
– Doorspreken van concept rapportage en verduidelijken casus.
– Bijstelling en aanvulling quick scan.

Het resultaat was zeer waardevol voor BSH Holding. Het plan is op basis van de bevinding van Mapalana aangepast en verbeterd.