Leerdam, Huis ter Leede

Huis ter Leede bestaat uit een woon- en zorgcentrum en twee aanpalende flats met zorgwoningen in Leerdam. Zij bieden bewoners persoonlijke en huishoudelijke verzorging, ondersteunende begeleiding, verblijf en verpleging. Dit alles wordt zowel kortdurend als langdurig aangeboden. Ook zorg aan huis in de regio behoort tot de mogelijkheden. Stichting Huis ter Leede heeft een protestants-christelijke identiteit. Huis ter Leede is een gezonde organisatie met tevreden medewerkers, die vanuit een christelijk hart, samen met de cliënt en zijn omgeving het welbevinden inhoud geven.

De huurovereenkomst van de locatie aan het Eiland loopt eind 2019 af. Hiermee ontstaat een belangrijk beslissingsmoment. Inmiddels wordt nagedacht over scenario’s die denkbaar zijn waarbij verhuizing naar één of meerdere locaties denkbaar is. Huis ter Leede realiseert zich daarbij dat het van groot belang is om nu de juiste antwoorden te geven op het toekomstbestendige concept voor wonen, zorg en dienstverlening. Uiteraard vanuit het perspectief van de stichting Huis ter Leede en de uitgezette strategische koers.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAHuis ter Leede was op zoek naar een haalbare realistische strategie met een uitwerking in één of meerdere scenario’s die een concreet antwoord geven op de vraagstukken rondom vastgoed. Er werd gezocht naar een strategie die creatieve mogelijkheden benut en ook op termijn financieel haalbaar en houdbaar is. Een strategie die aansluit op de veranderde samenleving en past in de nieuwe participatiesamenleving. Een strategie die de cliënt de juiste mogelijkheden geeft en Huis Ter Leede een gezonde toekomst biedt.

Zij hebben aan mij gevraagd om door middel van de facilitatie van een sessie ‘zorg-vastgoed’ hiervoor support te geven. Zij zochten externe begeleiding om creatieve inbreng te leveren, kansen zichtbaar te maken en een concreet scenario te ontwikkelen. Ik ben gevraagd de kritische vragen te stel en andere perspectieven, alternatieve scenario’s en dilemma’s ook aan de orde te brengen. Inspireren en Verbinden is mijn uitgangspunt. Dus ik vond het erg leuk om hieraan een bijdrage te leveren, om daarmee samen met een nieuw scenario voor de toekomst zichtbaar te maken.