Laren, Amaris

De Amaris Zorggroep bestaat uit 10 zorginstellingen in de regio’s Gooi & Vechtstreek en Eemland. Vanuit deze zorginstellingen biedt Amaris thuiszorg, wonen & zorg, revalidatie & behandeling en welzijn & services in deze regio.
Bij Amaris is de behoefte ontstaan aan een strategisch vastgoedplan. Een strategisch vastgoedplan waarin staat wat Amaris de komende jaren wil bereiken en hoe dit gerealiseerd kan worden. Het strategisch vastgoedplan geeft inzicht in de gewenste vastgoedportefeuille op lange termijn. Centraal staat de transitie van de traditionele verzorgingshuis- en verpleeghuizen in kleinschalige verzorgde en beschermde woonvormen. Het plan moet richting geven aan de ontwikkelingen voor de komende jaren (samenhang tussen ondernemings- en vastgoedstrategie) en zicht geven op de kwaliteit en rendement/risico’s van de vastgoedportefeuille. Het moet een gezamenlijke visie zijn waarin vastgoedkeuzes zijn gemaakt. Het omvat keuzes die gemaakt worden in positieve zin (wel doen) en negatieve zin (niet doen). MaPaLaNa is gevraagd om Amaris hier over te adviseren. Met als doel om het proces te verduidelijken, zicht op de witte vlekken te krijgen, het proces te begeleiden en waar nodig expertadvies te geven.