Jan Luursema, wie is dat?

Email : Jan.Luursema@Mapalana.nl

Mobiel: 0653 178681

Linkedin : https://nl.linkedin.com/in/luursema

Werkervaring:

2011 – heden, MaPaLaNa – Inspireren en Verbinden, oprichter
Als zelfstandige benut ik mijn talenten vanuit het door mij opgerichte MaPaLaNa.  Het zijn opdrachten op het gebied van strategie, management en huisvesting. Ik ben actief bij zorginstellingen, woningcorporaties en overige maatschappelijke instellingen. Ik verzorg opdrachten voor: NZa, Accolade Zorggroep, Sovak, Amstelring, Coloriet, Cardia, Amaris, Lelie Zorggroep, TSN, Sprank, Carint Reggeland, Talis, Eleos, Profila, Neboplus, studiereizen, etc. Veelal betreft het inspiratie voor nieuwe (vastgoed) strategieën, leiden van werkconferenties, opstellen vastgoedplannen, samenwerkingen op het gebied van zorg en/of vastgoed en projectmanagement. Ook verzorg ik trainingen op het terrein van zorgvastgoed.

2007 – 2011, AAG, Statutair Directeur
AAG is hét advies- en servicebureau voor zorg, welzijn, kinderopvang, volkshuisvesting en overheden. Ruim 100 medewerkers verlenen diensten vanuit vier specialisaties: Organisatie & Vastgoed, Payroll & Hrm Services, Financial Services en Opleidingen. Daarmee was ik verantwoordelijk voor de doelstellingen, de strategie en het beleid van AAG. AAG had een jaarlijkse omzet van circa 12 miljoen. Een belangrijk resultaat van mijn bijdrage was de verandering van AAG naar een andere en nieuwe marktgerichte manier van werken en advise­ren. Het betrof de omvorming van professionals tot resultaatgerichte dienst­verleners met een heldere focus. In deze functie heb ik geleerd een leider te zijn en medewerkers te inspireren tot nieuwe daden!

1996 – 2011, AAG ‘s Hertogenbosch, Management consultant – unitmanager
Ik verzorgde opdrachten en opleidingen in de zorgsector (care/volkshuisvesting) op het gebied van organisatie & vastgoed. Ik was regelmatig betrokken bij samenwerking tussen zorginstellingen en woningcorporaties. Het waren vaak complexe adviesprojecten waarvoor naast inhoudelijke kennis, ook veel deskundigheid van en ervaring met processen en organisatiekunde werd gevraagd. Het resultaat wat ik behaalde waren gedragen vastgoedstrategien, nieuwe manieren van werken, succesvolle samenwerkingen, implementatie van vastgoedconcepten, etc. Mijn brede en jarenlange ervaring op zowel organisatorisch als huisvestings­terrein stelde mij in staat om opdrachtgevers daadwerkelijk een stap verder te helpen. Sinds 1998 was ik als MT- lid medeverantwoordelijk en later in de directie eindverant­woordelijk voor de adequate bedrijfsvoering van de resultaatverantwoordelijke eenheid: Organisatie & Vastgoed. Bij AAG heb ik geleerd hoe de zorg- en volkshuisvestingsector werkt.

1991 – 1996 Inbo Adviseurs Woudenberg, projectmanager – adviseur
Mijn projecten bevonden zich in diverse marktsegmenten zoals onderwijs, bedrijfs­huisvesting, winkels en woningbouw. Ook ten aanzien van het processtadium van de projecten is er een grote bandbreedte. Vanaf programma van eisen en haalbaarheid tot en met uitvoering en oplevering. Bij INBO heb ik geleerd wat bouwen is.

1986 – 1991, CBB Arnhem, Bouwkundig medewerker – Projectleider
Bij CBB was ik verantwoordelijk voor het maken van calculaties, onderhoudsplanningen en bestekken. Daarnaast was ik inhoudelijk en uitvoerend betrokken bij het introduceren van een geauto­matiseerde werkmethode voor genoemde werkzaamheden. Ik heb organisaties begeleid in naar een andere manier van onderhoud van vastgoed. Bij CBB heb ik geleerd dat een goede voorbereiding het halve werk is.

1985 – 1986, Defensie, dienstplicht kaderopleiding Intendance
Ik had de rang van sergeant op logistieke zaken op de brigadestaf. Als Munoo was ik verant­woordelijk voor de munitie en in het bijzonder was ik betrokken bij de implemen­tatie van een voorraad/logistiek ICT systeem. Bij defensie heb ik leren omgaan met een hiërarchische wijze van leidinggeven.

1984 – 1985, Ballast Nedam, supervisor (stage)
Als stagiaire heb ik gewerkt op de nieuwbouw van de Ruhunu Universiteit in Matara (Zuid Sri Lanka). Enerzijds heb ik ervaringen opgedaan in de uitvoering en de daadwerkelijke bouw van de universiteit. Anderzijds heb op het bedrijfsbureau kennisgemaakt met werkvoorbereiding en economische aspecten van het bouwen. De ervaring in het werken met een andere cultuur onder bijzondere omstandigheden heeft mij op jonge leeftijd een schat aan levenservaring opgeleverd.