Huizen, Voor Anker

In opdracht van de Raad van Bestuur van de Amaris Zorggroep is een advies gemaakt voor de locatie Voor Anker in Huizen. Amaris Voor Anker is één van de locaties van de Amaris Zorggroep in het dorp Huizen, ruim 60 jaar geleden gebouwd op initiatief van de Hervormde Gemeente te Huizen. Tot op de dag van vandaag hebben bewoners, familie, vrijwilligers en vele medewerkers een sterke band met deze kerkelijke gemeente. In 2007 is Amaris Voor Anker samen verder gegaan met de Christelijke Thuiszorg uit Huizen die evenals Amaris Voor Anker is opgericht door de lokale kerkelijke gemeenschap. Zodoende is Amaris Voor Anker in de afgelopen 60 jaar een begrip geworden in het dorp Huizen.

Voor Anker, Huizen

Door de externe ontwikkelingen van het langer zelfstandig wonen van ouderen met zorg en welzijn in de nabijheid, het scheiden van wonen en zorg in het verzorgingshuis en de groeiende behoefte aan kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie is er een analyse gemaakt over de toekomstbestendigheid van Amaris Voor Anker. De analyse is uitgewerkt in een plan.

In Huizen is dit beleid uitgewerkt in een toekomstplan voor het Woonzorgpark ‘Voor Anker’. Een plan waarbij de producten : Thuiswonen, complexen met huurappartementen voor ouderen, Wonen voor PG cliënten in geclusterd en beschermende omgeving, wonen voor cliënten met een (zeer) zware somatische zorg en zorgservices en diensten worden aangeboden. Er is nadrukkelijk gekozen voor een verbinding op basis van de christelijke identiteit en daarmee ook voor een ‘grootschalige’ opzet. Het is daarmee een zorgpark in de achtertuin van de nieuwe-kerk. Een park waar de doelgroep graag wil zijn. Het zorgpark is ‘grootschalig’ om daarmee voldoende (financieel) draagvlak te houden en te verkrijgen voor services en diensten.

Het plan omvat een voorstel voor enkele ingrepen op de korte termijn. Om enkele dringende knelpunten op te lossen. De ingrepen passen in een uitgewerkte meerjaren strategie. In deze strategie wordt op termijn één gebouwdeel dat circa 50 jaar zijn waarde heeft gehad vervangen door een nieuw plan. De voor nu voorgestelde investeringen blijven daarmee van blijvende waarde. Het advies houdt het gebouw van Amaris Voor Anker op koers en met een goed gebouw kan welzijn en zorg voor mensen gegeven blijven worden volgens de vernieuwde maatstaven.

Amaris Voor Anker, een woonzorgpark waar de Huizer graag oud wordt!