Houten, Profila

Profila Zorg is een landelijk werkende zorginstelling met meer dan 40 jaar ervaring. Profila Zorg biedt zorg en begeleiding aan mensen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornis en/of psychiatrische problematiek. Daarnaast begeleid Profila Zorg mensen die met Justitie in aanraking zijn geweest. Ook dit gebeurt in een woonlocatie of bij hen thuis. Profila Zorg werkt vanuit een evangelisch geïnspireerde, christelijke levensovertuiging.

De vraagstelling richt zich op een verdieping van het huisvestingsplan met als doel om betere (financiële) besluiten ten aanzien van huisvesting te realiseren. Vraagstukken rondom huur en/of eigendom zijn daar een onderdeel van. Tevens is daarmee een relatie gelegd worden met een investeringsstatuut.

 

 

 

 

 

 

Het project is uitgevoerd in de periode 2017 – 2018