Cultuuromslag nodig voor wonen met zorg

januari 24, 2022 Jan Luursema

De Sociëteit Vastgoed Academy ging met mij in gesprek over de focus op vitaal leven voor ouderen. Omdat ik een rijke historie heb in de zorgsector in de zorgsector en ik graag inspiratie en verbinding maak was ik uitgekozen. En ik ben lid van de expertgroep Osiris bij de Sociëteit Vastgoed.

Het werd een podcast vol inspiratie en beschouwing van een veranderend speelveld in de woonzorgsector, kritische reflectie op wijze van organisatie en samenwerken, en vooruitblik naar vernieuwing. Hoe kunnen we vernieuwing doorvoeren, met stenen, aandacht voor welzijn en nieuwe positie van zorginstellingen. Wat kunnen we leren van het buitenland met Bluezones vanuit Okinawa, Japan? En welke impact kan deze gewenste cultuurverandering bewerkstelligen voor Nederland.

? Deze podcast willen is vanuit de Sociëteit Vastgoed en werkgroep #Osiris aangeboden aan onze nieuwe Ministers Conny Helder en Hugo de Jonge. Immers, het vraagstuk van langer thuis wonen voor mensen in de herfst van hun carrière, houdbare langdurige zorg én focus op gezondheid en participatie, komt allemaal samen in de gebouwde omgeving.