Kriebelt er ook iets bij jou?

Zoek je persoonlijke verdieping op het thema verandermanagement? Wil je meewerken aan betere zorg in ontwikkelingslanden? Wil je beter leidinggeven aan veranderingen? Wetenschappelijk onderbouwd. Wil je een ervaring die je nooit, nooit meer zult vergeten?  Wil je bouwen aan je eigen verandering en je gelijktijdig dienstbaar stellen aan veranderingen in een ontwikkelingsland? Intercultureel samenwerken aan veranderingen. Een mooie combinatie en misschien wel jouw ‘life-experience’! Mapalana biedt jou hiervoor een programma. Met enerzijds kennis op het gebied van veranderingmanagement en anderzijds een exchange met managers uit de zorg in Ethiopië. Samen leren, uitwisselen en veranderen. Samen aan ieders verandermanagement werken en daarin te groeien. Een programma in Afrika dat je een levenservaring oplevert die je niet zult vergeten! Je kunt een kleine bijdrage leveren aan een rechtvaardiger wereld. En misschien wel relaties voor het leven geeft.

Verandermanagement, zoeken van de balans

Veranderingsprocessen zijn complex. Verandermanagement is vooral het managen van dilemma’s. Effectief veranderen vraagt om het vinden van een balans tussen mensen en systemen, tussen wens en realiteit en tussen ratio en emotie(s). Veel veranderprojecten worden niet tot een succesvol einde gebracht. Waarom niet? Waar zitten valkuilen en hoe herkent je ze? Hoe kijk je zelf tegen verandering aan? En wat is bepalend voor de effectiviteit van jouw rol? Het verdiepingen programma van dit exchange programma biedt je recente inzichten in de wetenschap rondom verandermanagent. Je krijgt praktische modellen en oefent dit op je eigen vraagstukken en vraagstukken van je exchange partner in Ethiopië. Kom mee!

Ethiopie, een zeer inspirerend land

Ethiopië is bijzonder rijk aan cultuurschatten en omvat een geschiedenis die heel ver terug gaat. Er wordt wel gezegd dat de eerste mens uit Ethiopië komt. Ethiopië is nooit gekoloniseerd maar wel bezet geweest. Er is trots en zelfbewust zijn. Ethiopië is een land dat, als je het eenmaal hebt bezocht en dus geroken, geproefd en gevoeld hebt, je nooit meer vergeet. Er blijft altijd een vaag verlangen naar.  Ethiopië heeft een zeer jonge en explosief groeiende bevolking, in 2007 telde het inwonertal ca. 83 miljoen en inmiddels groeit het tot ruim 91 miljoen. Van bevolking leeft 38,7% onder de armoede grens en het is één van de armste landen in Afrika. Er is wel volop ontwikkeling en het begint steeds meer te bruisen. Het land staat op focuslijst van het de Nederlandse overheid samen met slechts 5 andere landen (laag inkomen, hulp belangrijke rol). De huidige regering van Ethiopië onderkent het belang van kennis en opleidingen. Er lopen veel programma’s en er worden veel activiteiten gestart. Maar er blijft heel veel te doen! Ervaringen ontbreken, ook op het gebied van verandermanagement. En er ligt een grote uitdaging. Zeker in de gezondheidszorg zijn er veel mogelijk verbeter en ontwikkelings mogelijkheden. Wil je ervaringen wisselen? Wil je een bijdrage leveren? Wil je wederzijdse inspiratie opdoen? Doe mee!

Programma

Ik heb goede contacten in Ethiopië. Graag wil ik het programma verder uitwerking maar tot op heden heb ik onvoldoende belangstellende. Zou je graag willen meedoen?  Stuur dan een berichtje naar jan.luursema@mapalana.nl Ik zorg ervoor dat je op de hoogte blijft.