Elst, Leergang Zorgvastgoed

MaPaLaNa organiseert in opdracht van een 7-tal deelnemers een leergang ZorgVastgoed. In de leergang wordt aandacht besteed aan het bouwproces in het algemeen met als bijzonder aandachtspunt de specifieke aspecten van de zorgsector. De deelnemers worden allereerst bekend gemaakt met een aantal specifieke eigenschappen van onroerend goed en zorgvastgoed. We maken de geschiedenis van zorgvastgoed helder en leggen daarmee het verband naar wat we vandaag kunnen zien. Ook wordt een verband gezocht tussen het primaire zorgproces en het zorgvastgoed. Voor het realiseren van de strategie van een instelling is veelal het verwerven van het gebruiksrecht van zorgvastgoed nodig. Uiteraard op de juiste plaats en met de juiste functionaliteit. Het huisvestingsproces bestaat uit het initiëren van een bouwproces, het realiseren van een gebouw en het onderhoud van een gebouw.
Een bouwinitiatief is gebaseerd op zorgvisie van de instelling en het beleid om plaatsen te creëren, nieuwe functies te ontwikkelen of knelpunten in de huisvesting op te lossen. Een bouwinitiatief moet passen in de toekomstvisie van de instelling. We besteden aandacht aan de beleidsmatige relatie van het initiatief tot de zorgvisie, de financiële implicaties, de rol van overheden en zorgverzekeraars, de regio en de gevolgen voor de eigen organisatie. Hierbij wordt uitgebreid ingegaan op recente trends en ontwikkelingen in de zorgsector en de relatie met de diverse andere partijen.

Projectsturing vraagt om structurering van het bouwproces. Hiervoor wordt het bouwproces ingedeeld in fasen: initiatieffase, ontwerpfase, uitwerkingsfase, uitvoeringsfase en nazorgfase. Iedere fase vormt een afgerond onderdeel in het totale project en wordt afgesloten met documenten. De relatie van de bestuurder tot de verschillende fases komen langs. We bespreken de belangrijkste aandachtspunten.

Ethiopie uitzocht 1200 x 600

De opleidingsdagen worden gehouden op locaties van de deelnemers. Hiermee omvat het programma gelijktijdig een aantal mini-excursies met voorbeelden Zorgvastgoed uit diverse sectoren en bouwperiode.