Ede, Lelie zorggroep

Lelie zorggroep heeft een breed aanbod zorg- en hulpverlening in huis. In al het werk staat de zorg voor cliënten centraal. De Lelie zorggroep wil goed voor haar cliënten en voor elkaar zorgen. Dat doen ze met hart en ziel vanuit onze christelijke levensovertuiging. Daarom is ook iedereen welkom! De Lelie zorggroep wil haar bestaande zorgaanbod in Ede en omstreken uitbreiden met creatieve, innovatieve en ondernemende zorgconcepten. Samen met Livita en Noordersluis is een intentieverklaring getekend over de herontwikkeling van het Elias Beeckman Kazernecomplex in Ede-Oost. Doelstelling is het realiseren van 150 appartementen met verschillende services. Het resultaat met een studie en globaal planconcept is ingediend bij de gemeente Ede.Ede, Eliasbeekman kazerne 600 x 300

Voor het project op het kazerneterrein is in maart 2012 een eerste intentieverklaring tussen de drie initiatiefnemers gesloten. Hierbij is afgesproken dat partijen gezamenlijk optrekken en elkaar volledig informeren en is elkaar exclusiviteit toegezegd. Na een eerste selectie heeft de gemeente haar voorkeur uitgesproken voor dit ‘consortium’. Helaas is het niet gelukt met betreffende partijen de juiste financiering rond te krijgen. Daarom is in 2014 door Leliezorg groep besloten het project te beëindigen.