Den Haag, Cardia

In 2014 is door Cardia het strategisch vastgoedplan vastgesteld. In dit plan is voor een revitalisering van de locatie Tabitha gekozen. Op grond van een  analyse is gekozen voor vervangende nieuwbouw van bouwdeel A en realisatie van 8 eenheden kleinschalig wonen voor totaal 64 cliënten.


In 2015 – 2016 zijn de plannen voor de eerste fase uitgewerkt. Er is veel werk verzet om het plan helemaal uit te werken. Het was noodzakelijk dat er vanuit Cardia een ‘steviger’ en ‘strakkere’ aansturing van het bouwproces kwam. Hiervoor is kennis, ervaring en inzet nodig. Cardia heeft aan mij gevraagd  om dit op te pakken.

Na een pauze-periode in het project is er in 2018 een doorstart gemaakt. Eind 2018 / begin 2019 is een bezuinigingsronde in de definitief ontwerp gerealiseerd. In mei 2019 is de omgevingsvergunning aangevraagd. Hopelijk kan de sloop/bouw in de loop van 2020 starten. Als projectmanager ben ik verantwoordelijk voor de bewaking van de kwaliteit, geld en tijd.

Looptijd: 2014 – heden