De Lutte, Erve ’t Hengelman

In De Lutte heeft familie Elderink een boerenbedrijf met een aantal erven. Op dit erf wil hij een zorgproject realiseren waar, zo’n 50 mensen ouderenzorg kunnen krijgen. De voornaamste drijfveer voor de familie Elderink om met dit project te starten, is dat men een goede bestemming wil hebben voor het boerenerf. Een bestemming die past bij de aard van het boerenbedrijf. Uiteraard dient dit bedrijfseconomisch rendabel te zijn, maar, anders dan menig projectontwikkelaar, gaat het hen niet om er snel geld mee te verdienen. De gemeente en de provincie zijn er bij betrokken. Ook daar is enthousiasme, mits het erf het uiterlijk van een Twents erf blijft behouden.
Inmiddels is er een (bouw)plan gemaakt en het bestemmingsplan gewijzigd en hierop passend gemaakt. Dit gewijzigde bestemmingsplan is inmiddels definitief en onherroepelijk vastgesteld. Een mooi plan voor een zorgboerderij ingepast in de omgeving.

In een nieuwe setting als Erve ‘t Hengelman willen de Zorggroep Manna en de Zorgfederatie Oldenzaal met een schone lei beginnen. De bewoners van Erve ’t Hengelman hebben het voor het zeggen. Zij gaan wonen op een authentiek boerenerf en gaan het buitenleven beleven als nergens anders. Zij mogen naar buiten wanneer zij dat willen. Ook wanneer zij dit niet meer zo makkelijk kunnen aangeven. Wij zijn van mening dat deze kleinschaligheid en de omgeving deze doelgroep het meeste recht doet.
Het is de visie/droom dat voor deze cliënten in een landelijke omgeving een thuis gecreëerd wordt dat aangepast is aan de aandoening van de cliënt. Het welzijn van de cliënt in een woon- en zorgsituatie die de cliënt als thuis ervaart is hierbij het uitgangspunt. De familie en andere betrokkenen zijn altijd welkom en dragen bij aan de huiselijke omgeving. De authentieke omgeving van een boerenerf gaat daar aan bijdragen.

In opdracht van en in nauwe samenwerking met de Zorggroep Manna en de Zorgfederatie Oldenzaal is een haalbaarheidstudie uitgevoerd. Het belangrijkste vraagstuk dat in deze studie beantwoord is betreft de haalbaarheid van het realiseren van een zorgboerderij in De Lutte. Geeft het product toegevoegde waarde aan de huidige producten/diensten van Zorgfederatie Oldenzaal en de Zorggroep Manna? Is het een goede uitwerking van de visie/missie van beide instellingen? Is het ook op lange termijn financieel verantwoord (dekkende exploitatie)? Wat zijn de risico’s? Op welke wijze kan de samenwerking tussen beide instellingen gerealiseerd worden? Wat zijn de consequenties?

In 2018 wordt over het resultaat een besluit genomen. Zou het zorgboerderij project ook daadwerkelijk in samenwerking gerealiseerd worden?