De Bilt, fraters van Utrecht

De fraters van Utrecht werden in Nederland steeds ouder en geringer in aantal. In 2018 was de gemiddelde leeftijd 85 jaar en het aantal teruggelopen tot minder dan 25 personen. In 2023 zijn er nog 10 personen. Dit aantal neemt de komende jaren nog verder af en uiteindelijk wordt naar verwachting de aanwezigheid in Nederland (De Bilt) beëindigd. Er is een keuze gemaakt om zo lang mogelijk in een eigen gemeenschap te wonen en vanaf 2016 zijn er ook enkele niet-frater als bewoners toegevoegd.

De fraters willen (nog) verder ontzorgd worden en mogelijk het gebouw verkopen en deels terug huren en/of een (tijdelijke) gebruiksrecht verwerven. Hiermee ontstaat een afbouwscenario voor de komende jaren dat aansluit bij het aantal bewoners en de ruimtebehoefte. Er is aan Jan Luursema gevraagd om ondersteuning om het benodigde inzicht te verwerven en de volgende stap in het proces te kunnen zetten. Er is voor een pragmatische aanpak gekozen en inmiddels zijn belangrijke stappen gezet.

Een zeer belangrijk moment in het proces was in 2020 de ondertekening van intentieverklaring omtrent de verkoop van het onroerend goed. Het is een zeer belangrijk document waarmee de Fraters van Utrecht en/of de koper (Lenferink groep) niet zomaar ineens zeggen dat ze niet meer verder willen. De besprekingen en de uitwerking zijn verder gegaan en in 2021 zijn de fraters van Utrecht ontzorgd worden.