Assen, ArendState

Eén van mijn opdrachtgevers, Arendshorst uit Assen is met spoed op zoek is naar een andere locaties. Er is over nagedacht om de appartementen op de huidige locatie te gaan verhuren. Maar het pand is te oud. Het is mogelijk dat bij verandering van locatie een projectontwikkelaar Arendshorst over neemt. Het projectteam heeft het oog laten vallen op de zogenaamde Hommes locatie in het centrum van Assen, dichtbij de Kandelaarkerk (GKv) en de christelijk gereformeerde kerk. Hier komt als de plannen doorgaan- appartementen voor dementerenden. Iedere bewoner krijgt een eigen kamer met een eigen voordeur. Er wordt gestreefd naar meer regie voor de bewoners zelf, waarbij ook de mantelzorger meer betrokken wordt.Assen, Hommenstaete

Mensen van allerlei leeftijd In het centrale gedeelte komt een ontmoetingsruimte met een restaurant voor bewoners en bezoekers. Maar er wordt ook gedacht aan kinderopvang en bijvoorbeeld een kapsalon en muziekschool. Op deze manier komen er mensen van allerlei leeftijd over de vloer. Op de verdiepingen komen dan de serviceflats en dagopvang.

Mijn bijdrage bestaat conceptuele ondersteuning voor het maken van de juiste strategische keuze. Het vertalen van deze keuze in een samen met de instelling ontwikkeld Programma van Eisen. Hiervoor is onder mijn leiding elders inspiratie gezocht en gezamenlijk de noodzakelijke keuze gemaakt. Parallel aan voorgaand proces heeft een locatie zoektocht op de vastgoedmarkt een kans op het Hommesterrein opgeleverd. In samenwerking met de eigenaar/ontwikkelaar is een haalbaarheidstudie uitgewerkt. Hiermee is een mooi plan gemaakt.

Inmiddels is de bouw gerealiseerd. In 2018 is het gebouw in gebruik genomen en in juni 2019 is het project feestelijke geopend.