Amsterdam, Amstelring

Op het terrein van zorgvastgoed verandert er veel en snel. Belangrijke issues zijn scheiden van wonen en zorg, langer thuiswonen, overheveling GRZ, huur-koop, etc. etc. Amstelring in Amsterdam heeft een redelijk goed zicht op haar vastgoed en diverse plannen voor de komende jaren uitgewerkt. Naar verwachting is de visie/strategie redelijk goed uitgewerkt in huisvestingsvoornemens. Amstelring ziet dat de risico’s voor zorginstellingen toenemen en is zich bewust van tal van kwetsbare situaties. Toch blijft de vraag hangen of het zicht op het vastgoed en gemaakte keuzes goed, voldoende uitgedacht, toekomstgericht, compleet en betrouwbaar zijn.

Amsterdam, Amstelring 700 x 350

Kern van de vraag aan MaPaLana is: Is de visie en strategie adequaat vertaald in huisvestingsplannen per locatie? Is er op de locaties draagvlak voor de visie/strategie en is het gelukt hiervoor passende huisvestingsvoornemens te maken? Is er voldoende onderlinge afstemming en voldoet het grotere geheel? Klopt het voor de langere termijn? Zijn de risico’s rondom zorgvastgoed voldoende in grip? Zijn de huidige plannen voldoende toekomstgericht? Graag wil deze opdrachtgever haar vastgoedvoornemen doorlichten om zicht te krijgen op eventuele hiaten en onderwerpen van aandacht. Om daarmee met het juiste draagvlak te hebben voor haar vastgoedplannen en als concern nog beter op de toekomst gericht te zijn.