Amersfoort, Wonen-Werken-Zorgen

De Oude Vossen bundelen krachten op het gebied van wonen, werken en zorg. Deze organisatie is een initiatief van oudere mensen, om het initiatief terug  pakken bij de ontwikkeling en het beheer van wonen, werken en zorg (leven dus!). Deskundigheid en advies, uitwisseling ervaringen met projecten elders wordt inhoud gegeven.Als samenwerkingsvorm wordt gekozen voor de coöperatieve vereniging waarmee de leden samen de baas zijn. Ook in Amersfoort is het initiatief genomen om te bezien of daar mogelijkheden zijn. Er is een kleiner folder gemaakt, zie ‘Een speciaal project voor ouderen in Amersfoort’.

Amersfoort, De Oude Vossen

Aan mij was gevraagd een sessie te leiden en daarbij op zoek te gaan naar de gezamenlijke droom. En de bijdrage die ieder daar aan wil leveren. Op zaterdag 30 april 2016 was deze inspiratiebijeenkomst. Met een 10-tal deelnemers is nagedacht over de randvoorwaarden en een programma van eisen. In de daarop volgende maanden zijn enkele locaties bezocht en nieuwe belangstellende betrokken.