Amersfoort, Eleos

Eleos is specialist in de christelijke geestelijke gezondheidszorg. Eleos doet haar werk ook vanuit geloof in God. Eleos werkt vanuit de overtuiging dat geloof en psychisch functioneren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Vanuit dit geloof wordt door de medewerkers contact gemaakt met de cliënt. Vanuit het geloof in God werkt Eleos samen met de cliënten aan herstel. Zij zijn daarbij overtuigd van de kracht van sociale verbanden zoals gezin, school en kerk. Zij gaan met de cliënten aan het werk op alle terreinen van het leven waarbij hulp nodig is. Eleos biedt hiervoor behandeling, specialistische begeleiding thuis of hulp in één van de herstelcentra.

De vraagstelling van Eleos richt zich op de ontwikkeling van het beleidsthema vastgoed. Ik ben een onafhankelijke gesprekspartner die ondersteunt en inspireert om dit beleidsthema voor Eleos verder te ontwikkelen. Ik geef deskundige support bij de ontwikkeling van het (vastgoed)beleid en Eleos helpt een stap verder te komen. Ik geef daarmee inspiratie en verbinding!
Ik lever hiermee een bijdrage aan concrete keuzen over gebouwen die gemaakt worden om de juiste vastgoedportefeuille te verwerven.

Nadat het strategisch vastgoedplan in 2020 is vastgesteld wordt nu gewerkt aan de concretisering op verschillende locatie. Het betreft:

  • Kampen, ontwikkeling woonvorm beschermd wonen – Noordweg
  • Amersfoort, aanhuur ruimte voor ambulant behandeling & centrale diensten
  • Ede, ontwikkeling woonvorm beschermd wonen – KOM-terrein
  • Bosch en Duin, de fontein – herontwikkeling / vernieuwing kliniek
  • Dordrecht, aanhuur regiokantoor & ambulant behandeling
  • etc. etc.