Utrecht, NZA

Op 26 juli 2011 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de beleidsregels invoering NHC 2012 gepubliceerd. Veel instellingen hebben de gevolgen van deze transitie voor hun specifieke situatie doorgerekend. Door enkele organisaties zijn gesprekken gevoerd met medewerkers van de NZa. Naar aanleiding hiervan heeft de NZa van de brancheorganisaties het signaal gekregen dat het wenselijk is dat de NZa zich verdiept in de consequenties voor een aantal specifieke instellingen. Doelstelling hiervan was om meer inzicht te krijgen of er onvoorziene effecten optreden bij de uitwerking van de maatregelen. Het betrof een eenmalig inventariserend onderzoek met rapportage om de casussen in overleg met de vijftien instellingen verder uit te werken en aan te vullen met relevante informatie. Hiemee is een vollediger, completer en beter inzicht krijgen. Het onderzoek is samengevat in een rapportage. Deze rapportage is benut voor een beleidsmatige reflectie door de NZa.

De opdracht is uitgevoerd in de periode december – maart 2012.

NZa Utrecht