Internationale Studiereis vóór en dóór de zorgsector

3 landen, 3 dagen én 6 inspirerende bezoeken!

Reisdata: ntb

In deze korte inspirerende 3 landen tour nemen wij u mee naar enkele bijzondere (zorg)instellingen in zowel Nederland als in onze buurlanden Duitsland en België. Deze instellingen hebben ieder op een eigen wijze een vernieuwende zorgvisie of verdienmodel.

Doelstelling
Het doel van de reis is om inspiratie op te doen op het gebied van gebieds- en samenwerkingsconcepten, mantelzorg, extramuralisering en zelfredzaamheid in landen die grote gelijkenis hebben met onze cultuur.

Organisatie
De reis is door Jan Luursema, ontwikkeld. Hij is tevens begeleider van deze reis, heeft ruime ervaring in het verzorgen van excursies ten behoeve van de zorgsector.

Programma
Het programma bestaat uit zes bezoeken aan instellingen in drie verschillende landen in drie dagen met veel gelegenheid om op een prettige manier met elkaar verbindingen te leggen. We gaan naar:

SeniorenZentrum Krefeld
We gaan als op bezoek bij SeniorenZentrum in Krefeld. Deze instelling heeft de EASHA award 2014 gewonnen als de beste facility in Europa. We zijn benieuwd waarom? Mogelijk dat het werken conform het Eden Alternative® hieraan een bijdrage levert? Het gaat ervan uit dat eenzaamheid, hulpeloosheid en verveling het grootste deel van het lijden veroorzaken. Eden Alternative® ziet echter zorglocaties als plaatsen van menselijke groei, waarbij de ouderen zich thuis voelen en actief deelnemen in het leven. Sociale contacten, zelfbeschikking en een tevreden leven worden bevorderd. We ontmoeten Frau Silke Nachtwey, de locatiemanager die verantwoordelijk is voor het concept

Unperfecthaus, Essen
Zoek je andere verdienmodellen? Wil je wat leren van de financiering van de creatieve wereld? Das Unperfekthaus in Essen is een andere en bijzonder concept. Na het betalen van de entree is er vrije toegang tot verschillende creatieve kamers door het gehele pand heen. Iedere kamer, atelier of zelfs theaterruimte herbergt weer een andere artiest en dit aanbod wisselt ook weer van tijd tot tijd. Dit maakt je bezoek aan het Unperfekthaus iedere keer weer tot een unieke belevenis. Je kijkt letterlijk bij de kunstenaars naar binnen. En het is een hergebruikt pand wat een kloosterbestemming had. Op korte afstand ligt een Mehrgenerationenhaus. Een concept dat oud en jong bij elkaar brengt. Voor de creatieve geest is het Unperfekthaus een niet te missen onderdeel van een bezoek aan Essen.

Claudius höfe in Bochum
Na een opleving van woongroepen van ouderen in de negentiger jaren komen er in Duitsland, net als in Nederland, sinds 2000 steeds meer nieuwe woongemeenschappen waar meerdere generaties samenleven. Een voorbeeld is het project Wohnen mit Alt und Jung. Niet alleen senioren, maar ook jongere gezinnen met kinderen vinden deze woonvorm aantrekkelijk. Groepswonen en individueel wonen met en zonder zorg, hotel en theater. Claudius höfe is bekroond door de Duitse minister van wetenschap als ‘Ort des Fortschritts’ omdat zij een voorziening hebben gecreëerd die zowel economisch als sociaal, ecologisch en cultureel een bijdrage levert aan de uitdagingen van deze tijd. Inclusie en sociale innovatie gaan hier hand in hand met duurzame bouw en prijswinnende architectuur.

Zorggroep Limburg, Horst aan de Maas
In een nieuwe woonwijk Hof ter Berkel zijn en worden nog meer levensloopbestendige huizen gebouwd en gebouwen die passen binnen de nieuwe zorgvisie. De Zorggroep heeft groepswoningen voor mensen met dementie gebouwd en zorgappartementen voor mensen met een fysieke beperking gerealiseerd. Wonen en leven voor jong en oud in koop en huur. Ook is er een Gezondheidscentrum waar behandelaren hun diensten aanbieden. Hiermee is de eerste fase van het project woonwijk Hof ter Berkel gerealiseerd. We bespreken de wijze van ontwikkeling en leren van een inmiddels jaren lopend proces van samenwerken. Hoe werkt die samenwerking? Is dit het ideale model? We ontmoeten Ron van der Molengraft van de Zorggroep, hij gaat ons vertellen over de tot standkoming van dit project.

Huis Perrekes, Geel
De zorg en de begeleiding in Huis Perrekes wordt gegeven binnen de context van kleinschalig, genormaliseerd wonen voor personen met dementie – een zo gewoon mogelijk huis in een gewone straat in een gewoon dorp –
In het taalgebruik kiezen zij ook bewust voor het woord ‘Huis’. Het ‘Huis’ beschermt en ondersteunt, het nodigt uit om zo lang mogelijk een betekenisvolle rol in het leven te blijven spelen. In Huis Perrekes wordt gekeken naar dat wat is en niet enkel naar dat wat er niet meer is en/of beschadigd is. Wij gaan inspiratie opdoen hoe dat kan? Welke rol kan muziek daarbij spelen? Een optreden van de Betties? We ontmoeten Clara Molenberghs, duidelijk de visionair achter de aanpak!


Zorgbedrijf Antwerpen, locatie ’t Zand Antwerpen
Zorgbedrijf Antwerpen is een bedrijf van de groep Antwerpen dat een ruime waaier aan woon-zorgdiensten aanbiedt aan Antwerpse senioren. Met 42 dienstencentra, een gamma thuisdiensten, 3.000 serviceflats en 17 woonzorgcentra verspreid over heel de stad, zijn we de grootste speler in de Antwerpse zorgsector. Het is de opdracht van het Zorgbedrijf om comfort te brengen in het leven van Antwerpse senioren. We bezoeken de gloednieuwe locatie ’t Zand. Een locatie waarin de visie van het Zorgbedrijf Antwerpen helemaal is uitgewerkt. Ook krijgen we meer informatie over het product Wooncertificaten, een andere manier van financieren en toewijzen. We ontmoeten Ellen Mast, directeur Vastgoedontwikkeling van het Zorgbedrijf.

Weverbos, GentBrugge
Thuis is waar ik zorgeloos ben, dat is waar WZC De Foyer voor gaat. Zorgzaam respect, autonomie en keuzevrijheid staan daarbij centraal. Hoe bezorgen zij de bewoners een waardig en rijk leven? Het is een van de belangrijkste vragen die De Foyer zich elke dag stelt. Met deze visie verlaten zij de klassieke ‘rusthuiszorg’. In de plaats daarvan komt niet de zorg, maar de bewoner centraal te staan. Met het Comforthuis volgen zij helende principes krijgt pijnbestrijding een andere invulling. De therapeutische wellness, fitness, dynamisch licht, weinig storende geluidselementen en veel groen en de gemakkelijk toegankelijke natuur zorgen allemaal mee voor een stressvrije omgeving. Op die manier verlaagt de snelheid waarme dementie toeneemt en kan ook de pijn dragelijker gemaakt worden. Woon- en Zorgcentrum Weverbos is een modern centrum voor ouderen en maakt gebruik van de nieuwste technogie. We gaan in gesprek de bestuurder Ronald De Buck om te begrijpen wat hem beweegt.

Voor wie:

Iedereen die zich bezighoudt met strategie en conceptontwikkeling in de langdurige zorg aan ouderen en gehandicapten. Zowel het bestuur als het management van zorginstellingen zoals bestuurders, directeuren, zorg-, vastgoed- en facilitaire managers. Beperkt aantal plaatsen: 12 á 14 personen.


Kosten:

De kosten voor deze reis bedragen € 1.495,- vrij van btw. Bij de prijs zijn inbegrepen alle reiskosten, verblijf in middenklasse hotel (op basis van 1 persoonskamer),alle maaltijden, programma gerelateerde kosten, reisbegeleiding en informatiemateriaal. Wijzingen in het programma door omstandigheden buiten onze invloedssfeer zijn voorbehouden. De prijs is exclusief reis- en annuleringsverzekering.

Wil je me, heb je vragen, mail dan naar Jan.Luursema@mapalana.nl 

Tot slot
Wij hopen dat het programma voor managers in de zorgsector inspirerend en verbindend werkt. Je gaat toch ook mee? Misschien samen met een collega om gezamenlijk de verbinding te versterken met nieuwe beelden? Ken je andere geïnteresseerden? Laat hen ook meeprofiteren en stuur hen deze informatie of geef ons de contactadressen.