Inspiratie voor en door Zorgvernieuwing : 3-daagse internationale reis:
De veranderopgave in de langdurige zorg is groot. Er is alle reden om kritisch naar de ingeslopen werkwijze in onze aanpak te kijken. Er is een toenemende behoefte aan authenticiteit en aan nabijheid van diegenen die er voor mensen daadwerkelijk toe doen. Er ontstaan nieuwe vormen van solidariteit. Door zelforganisatie zoeken mensen naar nieuwe verbanden waarbinnen ze hun doelen verwezenlijken en behoeften vervullen. Dat kan in de buurt of in de wijk. De snelle opkomst van ICT maakt dat dit minder afhankelijk wordt van “tijd” of “plaats”. Oftewel, we zijn aan het werk met grote veranderingen en daar is inspiratie voor nodig.
Arco van Noppen en Jan Luursema boden z’n kans voor een studiereis. De doelstelling van deze reis is inspiratie en verdieping te zoeken en dit met elkaar te bespreken. We hebben een korte en intensieve reis door Duitsland – Nederland en België georganiseerd. In maart 2015 zijn we met 15 personen op pad gegaan.

Van de reis is een dagboek met de belangrijkste essenties bijgehouden. U kunt deze lezen op Dagboek studiereis D-NL-B, maart 2015

 

Wilt u ook een keer mee? . Neem contact op via jan.luursema@mapalana.nl