Aanleiding
Bijna 5 jaar geleden trok het Wijngaardberaad, een groep van 15 christelijke bestuurders uit de zorgsector, naar Amerika om inspiratie en verdieping te zoeken. Door samen op reis te gaan zijn nieuwe ervaringen en leerpunten opgedaan en zijn relaties ontstaan en verdiept. Eind 2012 was deze groep opnieuw bij elkaar en is besloten opnieuw een nieuwe reis te orga­ni­seren. De doelstelling was opnieuw inspiratie en verdieping te zoeken en te bespreken. We zochten dit zowel ten aan­zien van de ontwikkeling van de jeugd-, gehandicapten- en ouderenzorg als de onderlinge relaties. Dit keer gingen we naar het noorden van Europa.

Doelstelling
Doelstelling van de reis was inspiratie op te doen en de gelegenheid te creëren voor onderlinge verbindingen en het op- en uitbouwen van banden. In landen die gelijkenis hebben zijn we ervaringen gaan opdoen. Er waren verwachtingen op het gebied van deconcentratie, extramuralisering, zelfredzaamheid en zeggenschap inspiratie. In de Scandinavische omgeving zochten we inspirerende concepten en zijn we met het management in gesprek te gegaan. Om samen leerervaringen in positieve en negatieve zin op te doen. Om deze vervolgens toe te kunnen passen in onze werksituaties in Nederland.

Programma
We gingen op reis naar Denemarken en Noorwegen. We vertrokken vanaf Schiphol en gingen op woensdag en donderdag diverse locaties en organisaties bezoeken in en rondom Aarhus (Jutland). We gingen op bezoek bij een ‘willekeurig’ centrum voor ouderenzorg in Riskovv en gingen aaassing van de laatste jaren bekijken en bespreken. Welke leerervaring heeft de directeur Karin Short hierbij opgedaan. We spraken met een vertegenwoordiging van de overheid en gaan in gesprek met conceptontwikkelaars in de diverse vormen van zorg die Denemarken goed kennen. Op donderdag gingen we op bezoek bij het Rosengardcenret in Silkeborg, wat een prachtig voorbeeld is van een centrum voor dagopvang in en voor de wijk. Rudi Westendorp heeft hierover gesproken op een congres van "In voor zorg’. Daarna bezochten we een recent opgeleverde nieuwe locatie in Ega. Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd en de onderlinge ontmoeting krijgt aandacht. Kortom een inspirerend Deens deel.
Vervolgens reisden we vrijdagochtend verder naar Oslo (Noorwegen) en gingen we daar de lokale situatie bekijken. We lieten ons inspireren door de Scandinavische manier van leiderschap en hadden ontmoetingen met zorgorganisaties en instellingen. In Noorwegen is de intramurale werkwijze jaren geleden afgeschaft. We gingen hier met diverse personen over spreken en locaties bezoeken. Ook was er ruimte om de stad en de ‘nieuwe’ oude wijkAkerbrygge te verkennen.

Een uitgebreid reisverslag lezen op : Studiereis Denmarken-Noorwegen, dagboek (najaar 2013).

Wilt u ook aan z'n soort reis deelnemen. Stuur dan een email naar jan.luursema@mapalana.nl